Recytex

Control de Qualitat

En moltes ocasions, els materials obtinguts després d’un procés de laminat, són aplicats en productes que han de complir unes especificacions tècniques molt estrictes.

Recytex disposa de l’equipament i el personal necessari per assegurar el compliment dels requisits fixats per el client i certificar-los.

Control de pes

RECYTEX disposa de l’equipament i el procediment idoni per certificar que el pes del producte resultant del procés de laminació és el fixat en les especificacions tècniques.

  1. Mitjançant una maquina d’encunyar es tallen diverses mostres d’una superficie equivalent al 1% d’un metre quadrat cadascuna.
  2. Amb una bàscula de precisió es calcula el gramatge mitjà de les mostres, amb una precisió de 0,01 gr.
  3. Multiplicant el gramatge per 100 s’obté el pes per metre quadrat, mètode habitualment usat en les especificacions tècniques.

Medició del gruix dels teixits

A part del pes, una altra especificació tècnica habitual és el gruix del material obtingut a través del procés de laminació.

Aquesta mesura es fa utilitzant el micròmetre digital que ens permet mesurar diferencies de gruix de 10 micres.

Resistència a la tracció

La laminació és un procés que uneix dos làmines de materials iguals o diferents, utilitzant un adhesiu o resina, i del qual s’obté un producte final que ha de complir amb unes especificacions tècniques determinades segons la seva aplicació.

Una de les característiques tècniques més significatives és la resistència de la unió dels dos materials a la separació. Al laboratori de RECYTEX disposem de dinamòmetre electrònic que ens permet mesurar la força que resisteix la unió dels dos materials laminats i emetre un certificat.

> 0
aplicacions i sectors
> 0
clients satisfets
> 100000
metres de material laminat
> 0
bobines tallades
Open chat
Necessita ajuda?